Δημιουργήστε το δικό σας δρομολόγιο

Καθώς η κρουαζιέρα είναι ιδιωτική, έχετε τη δυνατότητα να σχεδιάσετε εσείς οι ίδιοι την εκδρομή σας… Μπορείτε να επιλέξετε την διάρκεια της ή ακόμη να κάνετε ένα συνδυασμό των παραπάνω προτεινόμενων δρομολόγιων. Είστε ελεύθεροι να δημιουργήσετε ένα δρομολόγιο εντός των παρακάτω ορίων: